Inlägg av admin

40 hadither av Imam Hassan Askari

Hadith (arabiska: الحديث) är den nedtecknade islamiska berättelse och tradition som utgår ifrån islams profet Muhammeds (Gvhf) och hans ättlingars[1] sätt att leva som förebild samt hans handlingar och ord i olika situationer (Källa: Wikipedia). Här följer fyrtio hadither av den elfte heliga imamen, Hassan Askari (frid vare med honom).   Valet av Imam efter […]

Några hadither från Imam Hassan Askari

Fastans visdom: Ja’far ibn Muhammad ibn Hamza Alawi frågade Imamen om visdomen i plikten om att fasta, och Imamen svarade: «فرض الله تعالی الصوم لیجد الغنی مس الجوع فیحنو علی الفقیر …» ”Gud den Upphöjde gjorde fastan obligatorisk så att de rika ska känna trycket av hunger, och tycka synd om de fattiga och hjälpa […]

Korantolkning tillskriven Imam Askari

”al-Tafsir al-Mansub ila al-Imam al-Hasan al-’Askari” är en korantolkningsbok som tillskrivs Imam Askari (fvmh), och inkluderar kommentarer för kapitlet Fatiha och en del av kapitlet Baqarah[1].   Dock har denna bok varit föremål för olika bedömningar sedan början av dess utformning i vetenskapliga kretsar, från 900-talet (300-talet AH) fram till idag. Ett antal lärda har […]

Imam Hassan Askaris följeslagare

Några av Imam Hassan Askaris (fvmh) framstående följeslagare och elever var: Husayn ibn Ashkib Samarqandi[1]: Najashi räknade hans verk, och bland dem syns en bok med titeln ”al-Radd ’ala al-Zaydiyya” (Tillbakavisande mot zaydism[2]).[3] Muhammad ibn Khalid Barqi[4]. Ahmad ibn Muhammad Barqi[5]: Hans bok ”al-Mahasin” är ett uppslagsverk som innehåller Imamernas hadither inom alla olika områden […]

Arrestering av Imam Hassan Askari

Det finns många återberättelser om arrestering av Imam Askari (fvmh) som dock inte stämmer överens med varandra ur vissa aspekter. Anledningen till detta, förutom att det kan visa på flertalet arresteringar av Imamen, är att folk har gjort misstag gällande kalifernas namn. Dessa arresteringar är enligt följande:   Det finns en rapport om att Imamen […]

Imam Askari; Perioden för det gudomliga ledarskapet

Kalifer samtida med Imam Askari   Mutawakkil (847–861/232–246 AH) Muntasir (861–862/246–248 AH) Musta’in (862–866/248–252 AH) Mu’tazz (866–869/252–255 AH) Muhtadi (869–870/255–256 AH) Mu’tamid (870–892/256–279 AH)     I och med Imam Hadis (fvmh) martyrskap år 868 (254 AH), utnämndes Imam Askari (fvmh) till positionen som de shiamuslimska imamiternas[1] Imam. Återberättelser som nämnts om Imam Hadis (fvmh) […]

Imam Hassan Askaris egenskaper

Imamens kunskap: Det framgår tydligt av de återberättelser som förmedlats från Imamen att han, liksom andra Imamer, hade dold kunskap med hjälp av kommunikation med den osynliga världen. Det verkar som att Imamen använde denna kunskap som ett verktyg för vägledning mer än andra Imamer.[1] Som i många återberättelser som förmedlats från Imamen, har återberättare […]

Imam Hassan Askaris livshistoria

Abu Muhammed Hassan ibn Ali Askari (frid vare med honom) (846–874 e. Kr., 231/232–260 AH[1]), är shiamuslimernas elfte Imam. Han är son till Imam Hadi (fvmh), och efter sin noble fars martyrskap år 868 (254 AH) tog han över ledarskapet. Åren som Imam tillbringades i staden Samarra[2] och ofta under strikt kontroll av de abbasidiska[3] […]

Förstörelse av Askariyayn-helgedomen

Förstörelse av Askariyayn-helgedomen hänvisar till explosionen och förstörelsen av Imam Hadis (frid vare med honom) och Imam Hassan Askaris (fvmh) helgedom av takfiri-terrorister[1] åren 2005 och 2007. Denna handling ledde till reaktioner från maraji’ al-taqlid[2] och shiamuslimer i olika regioner i världen och deras fördömande. Under åren 2010 till 2015 rekonstruerade Irans huvudkontor för återuppbyggnad […]

Imam Hassan Askari enligt shia- och sunnilärda

Imam Hassan Askari (frid vare med honom) har inte bara en hög och stor position bland shiamuslimer, utan även bland sunnimuslimska lärda och stora personligheter i den islamiska världen. Vi kommer att nämna några exempel på detta: 1 – Mu’tamid Abbasi Det har rapporterats att Jafar ibn Ali al-Hadi[1] bad Mu’tamid att utse honom till […]