Arrestering av Imam Hassan Askari

Det finns många återberättelser om arrestering av Imam Askari (fvmh) som dock inte stämmer överens med varandra ur vissa aspekter. Anledningen till detta, förutom att det kan visa på flertalet arresteringar av Imamen, är att folk har gjort misstag gällande kalifernas namn. Dessa arresteringar är enligt följande:

 

  1. Det finns en rapport om att Imamen suttit fängslad under Musta’ins[1] tid (862–866/248–252 AH). I boken ”al-Awsiya” har Saymari[2] nämnt att Musta’in beordrade Said Hajib att arrestera Imam Askari (fvmh) och föra honom till Kufa. Abu al-Haytham ibn Siyabah uttryckte oro över denna nyhet i ett brev han skrev till Imamen. I sitt svar skrev Imamen: ”Efter tre dagar kommer en lättnad att äga rum.” Tre dagar senare avsattes Musta’in och faran avlägsnades.[3] Denna nyhet har nämnts i andra källor om Mu’tazz Abbasi[4].
  2. Mu’tazz, en annan sträng abbasidisk kalif, fängslade Imam Askari och hans bror Jafar. Med tanke på Imam Hadis (fvmh) martyrskap år 868 (254 AH) och hans sons ledarskap, borde de två bröderna ha kommit till fängelset år 868 eller 869 AH. Salih ibn Wasif, en av de abbasidiska medhjälparna som var ansvarig för att vakta Imamen i fängelset, uppmuntrades av några abbasidiska figurer att vara sträng mot Imamen och besvära honom. Som svar till dem sa han:
    «قد وکّلت به رجلین شرّ من قدّرت علیه فقد صارا من العبادة و الصّلاة الی أمر عظیم.» – ”Jag utsåg två personer som jag ansåg vara värst [att vakta honom]. Men de blev så influerade av Imam Askari att de nådde en hög nivå i tillbedjan och bön.[5] Det finns dokument som indikerar på att Imamen ständigt fastade i fängelse.[6]
  3. Det finns också en rapport om Muhtadis tid (år 869–870/255–256 AH). Denna kalif hävdade att Umar ibn Abd al-Aziz[7] var från abbasiderna.[8] Abu Hashim Jafari[9] har sagt: ”När jag satt i fängelse under Muhtadis tid, fördes Imam Askari (fvmh) till fängelse. När Muhtadi dödades år 870, räddade Gud Imamens liv från faran för döden. Eftersom kalifen hade i avsikt att döda Imamen.[10]
  4. En annan gång som Imamen fängslades var under Mu’tamid Abbasis tid (870–892/256–279 AH). Det har nämnts i en återberättelse att Imamen satt i Mu’tamid Abbasis fängelse år 873, och att Ali ibn Jarir var hans fängelsevakt. Som svar till Mu’tamid, som hade ställt frågor till honom om Imamen, sa han: ”Han fastar alltid på dagarna och ägnar sig åt bön på nätterna.”[11]

[1] Abu al-Abbas Ahmad, känd som al-Musta’in Billah, var den tolfte abbasidiske kalifen.

[2] Ali ibn Muhammad Saymari (d. 280 AH) var en shiitisk återberättare av hadith och följeslagare till Imam Hadi och Imam Askari (fvmd).

[3] Bihar al-Anwar, vol. 50, s. 312–313 från Muhaj al-Da’awat, Ibn Tawus.

[4] Muhammad ibn Mutawakkil, känd som al-Mu’tazz Billah, var den trettonde abbasidiske kalifen.

[5] Irshad, vol. 2, s. 334; Kashf al-Ghumma, vol 2, s. 414; Rawdat al-Wa’izin, s. 248.

[6] Nur al-Absar, s. 168; al-Fusul al-Muhimma, s. 286; al-Kafi, vol. 1, s. 512.

[7] Han var den åttonde ummayadkalifen och regerade åren 717–720/99–101 AH.

[8] al-Muntazim, vol. 12, s. 83 (årets händelser 255).

[9] Han var en trovärdig imamitisk hadithåterberättare under 800-talet (200-talet AH), och en följeslagare till Imam Ridha, Imam Djawad, Imam Hadi och Imam Askari (fvmd).

[10] Bihar al-Anwar, vol. 50, s. 313 från Muhaj al-Da’awat, s. 343; al-Ghayba, Tusi, s. 123.

[11] Bihar al-Anwar, vol. 50, s. 413 från Muhaj al-Da’awat, s. 344.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *