Hadith (arabiska: الحديث) är den nedtecknade islamiska berättelse och tradition som utgår ifrån islams profet Muhammeds (Gvhf) och hans ättlingars[1] sätt att leva som förebild samt hans handlingar och ord i olika situationer (Källa: Wikipedia).

40 hadither av Imam Hassan Askari

Hadith (arabiska: الحديث) är den nedtecknade islamiska berättelse och tradition som utgår ifrån islams profet Muhammeds (Gvhf) och hans ättlingars[1] sätt att leva som förebild samt hans handlingar och ord i olika situationer (Källa: Wikipedia). Här följer fyrtio hadither av den elfte heliga imamen, Hassan Askari (frid vare med honom).   Valet av Imam efter […]

Några hadither från Imam Hassan Askari

Fastans visdom: Ja’far ibn Muhammad ibn Hamza Alawi frågade Imamen om visdomen i plikten om att fasta, och Imamen svarade: «فرض الله تعالی الصوم لیجد الغنی مس الجوع فیحنو علی الفقیر …» ”Gud den Upphöjde gjorde fastan obligatorisk så att de rika ska känna trycket av hunger, och tycka synd om de fattiga och hjälpa […]