Korantolkning tillskriven Imam Askari

”al-Tafsir al-Mansub ila al-Imam al-Hasan al-’Askari” är en korantolkningsbok som tillskrivs Imam Askari (fvmh), och inkluderar kommentarer för kapitlet Fatiha och en del av kapitlet Baqarah[1].   Dock har denna bok varit föremål för olika bedömningar sedan början av dess utformning i vetenskapliga kretsar, från 900-talet (300-talet AH) fram till idag. Ett antal lärda har […]

Imam Hassan Askaris egenskaper

Imamens kunskap: Det framgår tydligt av de återberättelser som förmedlats från Imamen att han, liksom andra Imamer, hade dold kunskap med hjälp av kommunikation med den osynliga världen. Det verkar som att Imamen använde denna kunskap som ett verktyg för vägledning mer än andra Imamer.[1] Som i många återberättelser som förmedlats från Imamen, har återberättare […]