Korantolkning tillskriven Imam Askari

al-Tafsir al-Mansub ila al-Imam al-Hasan al-’Askari” är en korantolkningsbok som tillskrivs Imam Askari (fvmh), och inkluderar kommentarer för kapitlet Fatiha och en del av kapitlet Baqarah[1].

 

Dock har denna bok varit föremål för olika bedömningar sedan början av dess utformning i vetenskapliga kretsar, från 900-talet (300-talet AH) fram till idag. Ett antal lärda har betraktat den som ett av Imamens verk och har också citerat hadither från den. Men vissa andra har ansett att den är påhittad och falsk, och ansett att den saknar vetenskaplig legitimitet. Vissa av dessa bedömningar är baserade på bokens källa, eftersom två personer som heter Yusuf ibn Muhammad ibn Ziyad och Muhammad ibn Sayyar är grunden för dess återberättelse. De är okända personer och det finns ingen beskrivning om dem i rijal-böcker[2]. Mellanhanden mellan dessa två och Sheikh Saduq[3] är Muhammad ibn Qasim Astarabadi, som liksom de två berättarna inte har verifierats, även om Sheikh Saduq litade på honom.[4]

 

Dock har Ibn Shahrashub också i boken Ma’alim al-Ulama ansett en korantolkningsbok på 120 volymer tillhöra Hasan ibn Khalid Barqis böcker.[5] Men denna korantolkningsbok finns inte kvar idag.


[1] Fatiha är det första kapitlet i den Heliga Koranen, och Baqara är det andra kapitlet.

[2] Vetenskapen rijal handlar om egenskaper för återberättare av hadither, och ifall hadither kan accepteras som trovärdiga av särskilda återberättare. Rijal betyder bokstavligen män på arabiska.

[3] Sheikh Saduq, även känd som Ibn Babawayh, var en av de största shiitiska lärda i hadith under 900-talet (300-talet AH). Den kända boken Man la yahduruh al-faqih är sammanställd av honom.

[4] Lotfi, Mahdi, Tafsir Imam Hassan Askari (fvmh), i Dairat al-Ma’arif Bozorg Eslami, vol. 15, s. 742–744.

[5] Ma’alim al-Ulama, s. 34. Formuleringen är såhär: Hasan ibn Khalid Barqi, Akhu Muhammad ibn Khalid, bland hans böcker: al-Askaris korantolkning (tafsir) av Imamens (fvmh) diktering, 120 volymer.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *