Imam Hassan Askaris följeslagare

Några av Imam Hassan Askaris (fvmh) framstående följeslagare och elever var: Husayn ibn Ashkib Samarqandi[1]: Najashi räknade hans verk, och bland dem syns en bok med titeln ”al-Radd ’ala al-Zaydiyya” (Tillbakavisande mot zaydism[2]).[3] Muhammad ibn Khalid Barqi[4]. Ahmad ibn Muhammad Barqi[5]: Hans bok ”al-Mahasin” är ett uppslagsverk som innehåller Imamernas hadither inom alla olika områden […]

Arrestering av Imam Hassan Askari

Det finns många återberättelser om arrestering av Imam Askari (fvmh) som dock inte stämmer överens med varandra ur vissa aspekter. Anledningen till detta, förutom att det kan visa på flertalet arresteringar av Imamen, är att folk har gjort misstag gällande kalifernas namn. Dessa arresteringar är enligt följande:   Det finns en rapport om att Imamen […]

Imam Askari; Perioden för det gudomliga ledarskapet

Kalifer samtida med Imam Askari   Mutawakkil (847–861/232–246 AH) Muntasir (861–862/246–248 AH) Musta’in (862–866/248–252 AH) Mu’tazz (866–869/252–255 AH) Muhtadi (869–870/255–256 AH) Mu’tamid (870–892/256–279 AH)     I och med Imam Hadis (fvmh) martyrskap år 868 (254 AH), utnämndes Imam Askari (fvmh) till positionen som de shiamuslimska imamiternas[1] Imam. Återberättelser som nämnts om Imam Hadis (fvmh) […]