Korantolkning tillskriven Imam Askari

/
”al-Tafsir al-Mansub ila al-Imam al-Hasan al-'Askari” är…

Imam Hassan Askaris egenskaper

/
Imamens kunskap: Det framgår tydligt av de återberättelser…